Kontakt

Główny przedstawiciel i reprezentant firmy ETieVe na Polskę
Piotr Budzyniak

BPB Compatybil Sp.z o.o
ul Stefana Batorego 114
PL 38-300 Gorlice
Polska

tel/fax 0048 18 352 6406
mobile 0048 727 555 777

E-mail etieve.pl@gmail.com
E-mail peter@etieve.com